Opdrachtgever: Schoolbestuur PCOU in Utrecht
Doorlooptijd: 2010
Opdracht: Procesbegeleiding initiatief en definitiefase
Project: Nieuwbouw basisschool met VVE, BSO en ouder-kindlokaal van 1.900 m2
Activiteiten:
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Vaststellen uitgangspunten
  • Opstellen Programma van Eisen

Namens schoolbestuur PCOU is Vastgoeddialoog 2010 verantwoordelijk geweest voor de planvorming voor basisschool Op Dreef in Overvecht. De school heeft recht op nieuwbouw, maar in 2010 zijn het budget en programma voor deze nieuwbouw nog onduidelijk. In overleg met de gemeente is onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid en zijn de uitgangspunten voor nieuwbouw vastgesteld. Ook heeft de school in 2010 een Programma van Eisen opgesteld.

Programma van Eisen

De nieuwbouw komt op dezelfde plek als het oude schoolgebouw, maar het wordt wel groter. Hierdoor kan kunnen de school en de voorschool Merlijn en Tinkerbel onder één dak zitten worden gehuisvest. Het programma voor de nieuwbouw bestaat uit tien leslokalen, twee speellokalen, een ouderlokaal en twee lokalen voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

De school wordt een multifunctionele Brede School, waar kinderen tijdens en na schooltijd hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Zo kan de Op Dreef school als spil in de wijk bovendien bijdragen aan het verbeteren van kansen voor iedereen.

Overvecht

De Op Dreef basisschool ligt in de wijk Overvecht. Overvecht is een achterstandswijk. Er loopt een grootschalig herstructureringsprogramma voor de wijk. Ook in onderwijs wordt geïnvesteerd. In de wijk dateren veel schoolgebouwen uit de jaren zestig en is grote behoefte aan nieuwbouw. In Overvecht krijgen in totaal zeven basisscholen een nieuw schoolgebouw. Het merendeel van deze zeven nieuwe schoolgebouwen wordt vóór 2015 gerealiseerd; allemaal met een goed en gezond binnenklimaat.

Stand van Zaken anno 2014

De school is inmiddels opgeleverd. Eind 2013 is de school verhuisd naar het nieuwe gebouw.