Opdrachtgever: 3primair
Doorlooptijd: 2009
Opdracht: Begeleiding subsidieaanvraag ‘Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting Primair Onderwijs 2009’
Project: Verbetering binnenklimaat scholen
Activiteiten:
  • Coördinatie en projectbegeleiding
  • Rapportage en overleg
  • Administratieve afhandeling

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

Het ministerie van OCW heeft bijna 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om met cofinanciering van de gemeenten en de schoolbesturen bij de schoolgebouwen in het primair onderwijs de kwaliteit op het gebied van binnenmilieu en energiezuinigheid te verbeteren. Het Openbaar schoolbestuur 3primair heeft een aantal basisscholen in Zwijndrecht, Ridderkerk en Barendrecht die voor de subsidieregeling in aanmerking komen.

Doelstelling

Het subsidiebedrag is beperkt en moet daarom worden ingezet bij die scholen waar dat het meest nodig is, soms ongeacht tot welk schoolbestuur de scholen behoren. Daarvoor moet eerst een inventarisatie van de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen worden gemaakt. De uiteindelijke selectie van de scholen van 3primair moet aan de verschillende gemeentes worden doorgegeven. Aan ons de opdracht dit hele proces te begeleiden.

Aanpak

Van alle scholen die voor de subsidie in aanmerken komen is door externe bureaus een zogenaamd Energie & Binnenmilieu Advies (EBA) opgesteld. Op basis van deze rapportages is een lijst opgesteld van de meest geschikte basisscholen en de maatregelen die binnen het budget het meeste rendement op leveren. Hierbij is op basis van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) ook gekeken of de maatregelen in combinatie met ander groot onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Uiteindelijk is de lijst scholen ter goedkeuring aan de betreffende gemeentes voorgelegd.

Resultaat

In de drie gemeentes heeft schoolbestuur 3primair voor een totaalbedrag van ca. €450.000,- bij 9 scholen het binnenklimaat kunnen verbeteren en energiebesparende maatregelen kunnen doorvoeren.