Opdrachtgever: Schoolbesturen CLD en Grotius College
Doorlooptijd: 2012
Opdracht: Opstellen visienotitie / aanzet Programma van Eisen voor nieuwbouw van technologische VMBO-Campus van 5.500 m2 in de Spoorzone in Delft
Activiteiten:
  • Formuleren van een onderwijsvisie
  • Inpassingsstudie voor tijdelijke huisvesting
  • Ontwikkelen van een Programma van Eisen tezamen met de scholen