Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Doorlooptijd: 2009
Opdracht: Visieontwikkeling onderwijsvoorzieningen in nieuwbouwwijk
Project: Ontwikkeling nieuwbouwwijk Rijnenburg
Activiteiten:
  • Overleg met schoolbesturen, projectbureau en regio
  • Formuleren van randvoorwaarden onderwijslocaties
  • Toetsen structuurvisie en stedenbouwkundige plannen

Achtergrond

In 2009 is de structuurvisie voor Rijnenburg door de gemeente Utrecht ontwikkeld: een wijk in een driehoek ten zuiden van de A12 en westelijk van de A2. In de wijk zouden ongeveer 20.000 mensen komen wonen. De ongeveer 8.000 woningen zouden in de periode 2016-2030 worden gebouwd. In 2011 heeft de gemeente besloten de ontwikkeling van de wijk uit te stellen, mede als gevolg van de woningbouwcrisis.
De wijk Rijnenburg vraagt door haar ambitie (landelijk wonen, lage dichtheid) om een zorgvuldige planning van de huisvesting van scholen. Het overleg hierover met de schoolbesturen is gaande. Gezien de ligging van Rijnenburg is het belangrijk dat er afstemming plaats vindt met omliggende gemeenten. Gemeente Utrecht, schoolbesturen en ambtenaren uit de omliggende gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Woerden zullen gezamenlijk gaan kijken waar behoefte aan is en hoe dit het beste binnen de regio past.
In de plannen voor Rijnenburg is vooralsnog ruimte gereserveerd voor 6 basisscholen en eventueel een school voor Voortgezet Onderwijs. De budgetten voor deze voorzieningen zijn nog niet bepaald.