Kan de communicatie bij de planning van maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter verlopen?

Houdt u zich bezig met de planning van maatschappelijk vastgoed? Dan krijgt u waarschijnlijk grote stapels papier onder ogen, waarin de samenhang tussen alle feiten en prognoses niet altijd makkelijk te onderscheiden is. De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Vastgoeddialoog maakt daarom geografische kaarten waarin gegevens zijn gekoppeld aan gebouwen. Deze kaarten bieden u direct inzicht in bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen of de voedingsgebieden van scholen.

Interactief gebruik van de kaarten

Onze kaarten zijn opgemaakt in pdf-format en zijn gemakkelijk te printen. De pdf-documenten vergen weinig geheugenruimte en zijn daarom ook geschikt voor gebruik op websites. U kunt gemakkelijk gegevens met elkaar vergelijken en ziet sneller hun samenhang. Ook kunt u informatie oproepen, zoals tijdreeksen voor ieder gewenst jaar, of nieuwe gegevens aan uw kaart koppelen, bijvoorbeeld voor het beheer van gebouwen. De kaarten vereenvoudigen de communicatie binnen uw organisatie en zijn goed in te zetten als managementinformatie, bijvoorbeeld bij keuzeprocessen voor investeringen.

U kunt de brochure ‘In kaart gebracht’ ook downloaden of bestellen.