Is de nieuwe VNG modelverordening eenvoudiger en kan de verordening budgetneutraal worden ingevoerd?

In 2008 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast: er wordt niet langer in lokalen gerekend, maar in m2 per leerling. Verschillende gemeenten hebben ons gevraagd of deze nieuwe Modelverordening zonder extra kosten kan worden ingevoerd. Ook is men benieuwd of het nieuwe ruimtebehoeftemodel eenvoudiger is.

 

Brochure Langs de meetlat

Vastgoeddialoog heeft in een enquête onder 32 gemeenten de ervaringen met de nieuwe Modelverordening onderzocht. Daarbij stond de berekening van de ruimtebehoefte in het basisonderwijs centraal.