Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties bij het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed?

Steeds vaker investeren woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed. De woningcorporaties willen hiermee de leefbaarheid in de wijken verbeteren, hun positie verstevigen en de waarde van hun bezit vergroten. De gemeenten zijn enthousiast over deze initiatieven en zien veel meerwaarde in deze actieve bemoeienis met maatschappelijk vastgoed.

Brochure Samen door één deur

Ondanks de veelheid aan initiatieven bestaat grote onzekerheid over de investeringen die woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed doen. Deze onzekerheid vergroot het belang van onderling begrip tussen gemeenten, woningcorporaties en gebruikers van maatschappelijk vastgoed
In de brochure ’Samen door één deur’ inventariseert Vastgoeddialoog zes projecten om antwoord te geven op vragen als:

  • Waarom gaan corporaties en gemeenten samenwerken?
  • Wat hebben ze elkaar te bieden?
  • Wat maakt een samenwerkingsverband succesvol?