Kan de uitvoering van onderwijshuisvestingsbeleid kwalitatief verbeteren door te werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP)?

Diverse gemeenten willen de uitvoering van hun onderwijshuisvestingsbeleid kwalitatief verbeteren door te werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het opstellen daarvan is een belangrijke eerste stap. In de praktijk blijkt echter dat gemeenten na het proces van vaststellen van een IHP moeite hebben met de uitvoering ervan. Naar ons idee geven gemeenten daardoor minder geld uit aan schoolgebouwen dan zij eigenlijk zouden willen.

Brochure Van instandhouding naar visie

Het welslagen van een IHP valt of staat met een juiste beleidsuitvoering. Alleen daarmee kan een IHP daadwerkelijk fungeren als instrument om ambities van gemeenten en schoolbesturen waar te maken. In deze brochure geven wij op basis van eigen ervaring, literatuuronderzoek en diepte-interviews bij de twee gemeenten Utrecht en Leidschendam-Voorburg een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een IHP?
  • Tegen welke problemen lopen gemeenten aan bij de uitvoering van een IHP?
  • Welke oplossingen gebruiken gemeenten om de uitvoering van een IHP te verbeteren?
  • Wat zegt de theoretische wetenschap over beleidsuitvoering?
  • Wat kunnen we van de theorie en de praktijk leren?