SBO & (V)SO

Wat is SBO & (V)SO? Voor leerlingen met een beperking die het op de reguliere basisschool niet redden bestaat in Nederland het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO). Door de invoering van Passend Onderwijs is het onderwijs voor leerlingen met een beperking aan het veranderen. Dit stelt eisen aan het onderwijs, maar […]

Integraal Kindcentrum (IKC)

Wat is een IKC? “Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van ten minste 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om zich te ontwikkelen, te spelen en te leren. Het centrum biedt kinderen op vraag van de ouders een uitgebreid dagprogramma gedurende het hele jaar. Een IKC is een […]