In het BBSH is vastgelegd dat volkshuisvesting het werkterrein van woningcorporaties is, met als kerntaken (prestatievelden):

  • Betaalbaar huisvesten van de doelgroep.
  • Zorg voor de kwaliteit van het woningbezit.
  • Bewoners betrekken bij beleid en beheer.
  • Bewaken van financiële continuïteit.
  • Leefbaarheid (toegevoegd in 1997).
  • Wonen en zorg: huisvesting van ouderen met zorgbehoefte (toegevoegd in 2001).

 

In 2000 heeft het Ministerie van VROM het werkterrein van corporaties verbreed van ‘volkshuisvesting’ naar ‘wonen, woondiensten en woonmilieus’ (Nota Wonen – 2000).