Voor het welbevinden van leerlingen en het beklijven van educatie vormt een gezond en veilig binnenmilieu een eerste vereiste. Ruimtelijke kwaliteit is daarop van wezenlijke invloed. Bij acht op de tien bestaande scholen is het binnenklimaat onder de maat.