Gemeenten zijn verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De wetgeving biedt gemeenten echter de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting over te dragen aan een schoolbestuur (doordecentralisatie). Daarbij ontvangt het schoolbestuur dan een bedrag voor huisvestingskosten. De verantwoordingsbevoegdheid voor het schoolbestuur kan variƫren van smal tot breed. Sommige gemeenten dragen alleen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de buitenkant over. Andere gemeenten dragen ook de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw over. In het voortgezet onderwijs zijn scholen sinds 2005 zelf verantwoordelijk voor onderhoud (buitenkant) en renovatie. In het primair onderwijs hebben schoolbesturen door de invoering van lumpsum financiering meer mogelijkheden om wisselende kosten van huisvesting op te vangen, waarmee doordecentralisatie ook voor hen interessant is geworden. De regelgeving bevat weinig belemmeringen voor doordecentralisatie. Er is dus veel speelruimte voor de gemeente en schoolbesturen.