De overheid streeft naar 30% energiebesparing op bestaande bouw in 2020. De vraag naar duurzame, energiezuinige gebouwen stijgt. (De energieprijzen zijn de laatste tien jaar verdubbeld.) Sturen op duurzaamheid heeft consequenties voor de investeringskosten.