Schoolbesturen krijgen geld van het rijk voor exploitatie van schoolgebouwen (onder meer voor gas, licht, water en schoonmaak). Als ze bij nieuwbouw kiezen voor extra zuinige installaties is dat in principe geen probleem. Aangezien gemeenten de kosten voor het onderhoud betalen, zullen die zeker ook geïnteresseerd zijn in het verlagen voor onderhoud en energie. Gemeenten werken echter vaak met normkosten voor nieuwbouw. Die normkosten zijn vaak te laag, waardoor het moeilijk is extra te investeren in energiezuinige installaties en voorzieningen. De gemeente zal het schoolbestuur dan vragen om een bijdrage vragen in de investeringskosten.