Innovatieve bouw- en exploitatie van maatschappelijk vastgoed moet de belangen dienen van zowel de gemeente als de exploitant. Daar zit een tegenstrijdigheid in omdat de gemeentelijke betrokkenheid een meer faciliterend karakter heeft, terwijl aan de exploitatiekant vaak een commercieel aspect kleeft. Eigendom en exploitatie zijn twee zaken die vaak uit elkaar worden getrokken, maar het is de vraag of dat altijd wel de juiste keuze is in het huidige tijdsbestek. Ook hier is innovatief en creatief denken vereist. In ieder geval moeten beheer en exploitatie voor aanvang van de bouw zijn geregeld!