De berichten over risicovolle investeringen en zelfverrijking bij een aantal woningcorporatie hebben duidelijk gemaakt dat de omschrijvingen in het BBSH aan herziening toe zijn. Corporaties moeten terug naar hun kerntaken. Hiertoe wil het kabinet de woningwet wijzigen met de “Herzieningswet toegelaten instellingen”. Deze wijziging zal waarschijnlijk in 2012 in werking treden. Woningcorporaties krijgen daarmee taken op het gebied van:

A.     Wonen

De primaire taak is sociale huisvesting voor mensen met een laag inkomen en het realiseren en beheren van intramurale voorzieningen. Corporaties moeten daarbij streven naar gemengde wijken.

 

B.     Maatschappelijk vastgoed

De tweede kerntaak vormt het ontwikkelen en beheer van maatschappelijk vastgoed dat een functie heeft in de wijk.

 

C.     Bedrijfsmatige wijkvoorzieningen en leefbaarheid

Corporaties mogen (zonder staatssteun) investeren in kleinschalig commercieel vastgoed met een functie in de wijk. Daarnaast verwacht de overheid van woningcorporaties inzet op het gebied van leefbaarheid.