Ondanks de veelheid aan initiatieven is er grote onzekerheid over investeringen van woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed. De trajecten verlopen moeizaam en  vanwege snelle waardevermindering van maatschappelijk vastgoed[1] is het rendement beperkt. Daarnaast worden de voorwaarden waaronder corporaties in maatschappelijk vastgoed mogen investeren strikter[2] en moeten zij vennootschapsbelasting betalen, een winstbelasting. Deze ontwikkelingen beperken de mogelijkheden om investeringen te doen. Investeren in maatschappelijk vastgoed kan voor corporaties belangrijk zijn om de waarde van hun vastgoed in een wijk te verhogen. Door bijvoorbeeld te investeren in een brede school blijven meer mensen in een wijk wonen. Corporaties mogen maatschappelijk vastgoed bouwen, beheren en verhuren. Ze mogen geen bouw financieren, maar moeten eigenaar zijn.


[1] Zie rapportage IPD/aeDex Index over het jaar 2010

[2] Wijziging WSW-borging in 2011