In het primair en voortgezet onderwijs is sprake van twee geldstromen voor scholen. Geld voor nieuwbouw komt van de gemeente. Financiering voor onderhoud en personeel komt van het rijk. Het verschil is dat in het basisonderwijs geld voor onderhoud van de buitenkant van het gebouw van de gemeente komt, terwijl het voortgezet onderwijs deze vergoeding van het rijk ontvangt. Veel basisscholen ervaren de aanvraagprocedure voor onderhoudsmiddelen buitenkant als zeer bureaucratisch, helaas niet ten onrechte.