Gemeenten zijn de eerste overheid; de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat.
Een gemeente wordt gevormd door een groep van dorpen en/of steden en wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van burgers. De samenleving is in toenemende mate kritisch ten opzichte van de prestaties de overheid. De goed opgeleide en geïnformeerde burger is steeds meer in staat het beleid te volgen en verlangt een servicegerichte, slagvaardige en transparante overheid. Draagvlak en betrokkenheid zijn de sleutel tot succes voor het realiseren van een gemeenschappelijk doel.