De woningcorporaties willen met maatschappelijk vastgoed de leefbaarheid in de wijken verbeteren, hun positie verstevigen en de waarde van hun bezit vergroten. Gemeenten zijn enthousiast over deze initiatieven en zien veel meerwaarde in deze actieve bemoeienis met maatschappelijk vastgoed. Het bouwen, exploiteren en beheren van maatschappelijk vastgoed wordt nu nog vaak door de gemeente gedaan. Het beheren en exploiteren van vastgoed is echter niet de kerntaak van gemeenten. Corporaties kunnen dit veel beter, en veel goedkoper. Dit levert besparingen op voor gemeenten.