Het voorzieningenniveau in kleine gemeentekernen (bibliotheek, welzijn, zorg, onderwijs, sport, winkels) loopt terug. De gemeente probeert hierop in te spelen door MFA’s te creëren waarin een aantal van dit soort voorzieningen wordt gecombineerd.