Voorzieningen voor onderwijs, opvang, cultuur en vrije tijd onder één dak. Deze vorm van maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving in een snel veranderende, dynamische wereld. Grond wordt efficiënter gebruikt, faciliteiten beter op elkaar afgestemd en de betrokkenheid van gebruikers vergroot. Veel MFA’s hebben te maken met grote exploitatietekorten omdat van tevoren niet goed is nagedacht over functionele exploitatie. Aandacht voor programmering, succesvolle activiteiten en een goede huismeester die mensen met elkaar in contact brengt maken een MFA succesvol.