In 2008 is de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting ingrijpend gewijzigd door de VNG. Er is een nieuw ruimtebehoeftemodel voor het basis- en speciaal onderwijs ontwikkeld. Dit model neemt niet langer het klaslokaal als basiseenheid van een schoolgebouw, maar vertaalt het aantal leerlingen – net zoals bij het voortgezet onderwijs gebeurt – direct naar het aantal vierkante meters. Voor het basisonderwijs is er een vaste norm van 200 m2 + 5,03 m2 per leerling. Daarnaast kunnen scholen een toeslag op de reguliere berekeningswijze krijgen voor bijvoorbeeld het terugdringen van onderwijsachterstanden. De resulterende vierkante meters worden omgezet naar een bouwbudget. Vastgoeddialoog is van mening dat de nieuwe verordening niet de beoogde vereenvoudiging oplevert. Bij inventarisaties of overheveling van activiteiten naar andere locaties zal de gemeente immers paraat moeten hebben of er daadwerkelijk sprake is van leegstand van onderwijslokalen. Daarmee zal de rekensom dus toch in lokalen gemaakt moeten worden. Op basis van eigen onderzoeksgegevens zet Vastgoeddialoog ook vraagtekens bij de beoogde budgetneutrale invoering van de verordening. Meer informatie over onze bevindingen kun u naslaan in onze publicatie Langs de meetlat – een onderzoek naar de nieuwe VNG Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.