Het besluit om eigendom van grond over te dragen overschrijdt vaak de verantwoordelijkheid van een gemeentelijke afdeling. De gemeente moet hiervoor beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld door het opstellen van een accommodatiebeleid. Dit helpt bij het beheersbaar maken van de bemoeienis van de gemeente voor wat betreft financiën, beheer, regie en coördinatie.