Bij kleine gemeenten is de kennis over het eigen vastgoed vaak versnipperd over verschillende afdelingen. Ze hebben onvoldoende reikwijdte en geld om vastgoedbeheerders in dienst te hebben. Daardoor ontbreekt het aan overzicht en inzicht. Om accommodaties neer te zetten of in stand te houden is het van belang om alles eerst goed in kaart te brengen. Moet er misschien een gebouw worden afgestoten, of kan er op onderhoud worden bespaard? Korte, externe professionele hulp kan daarbij uitkomst bieden. Professionalisering van opdrachtgeverschap is komende jaren dé uitdaging.