Er ontstaat vanaf 2012 meer ruimte voor zorginstellingen om actief te zijn op het gebied van maatschappelijk vastgoed, omdat zij de financiële risico’s van investeringen zelf moeten gaan dragen. De zorgorganisaties beschikken in veel gevallen niet over de juiste kennis om een goed vastgoedbeleid te formuleren en daar kunnen woningcorporaties hen bij helpen. Veel woningcorporaties hebben bijvoorbeeld belangstelling voor het overnemen van zorgwoningen, wijkgebouwen en wijkvoorzieningen.