Corporaties moeten door Europese regelgeving minimaal negentig procent van hun woningen toewijzen aan mensen met een lager inkomen dan € 34.085. Deze bekritiseerde inkomensgrens voor huurwoningen van corporaties is met ingang van 2012 jaar niet meer geldig voor personen met zorg aan huis. Zo kunnen ouderen met een zorgindicatie makkelijker een woning toegewezen krijgen. Door de wijziging kunnen personen met bepaalde indicaties niet meer worden meegerekend bij de beoordeling van de toewijzingsnorm.