De beroepsopleidingen in het VMBO hebben het lastig. Zo niet het Vakcollege ISW Hoge Woerd in het Westland. Hun Vakcollege groeit en bloeit. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de goede samenwerking met het bedrijfsleven door middel van convenanten. Reden voor een gesprek met Johan Lievaart, directeur van het Vakcollege.

Versterken relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Directeur Johan Lievaart legt uit dat de convenanten[1] de formele vertaling zijn van de samenwerking tussen het Vakcollege en het bedrijfsleven. De samenwerking zorgt er voor dat bedrijven opgeleid personeel krijgen en dat het Vakcollege het onderwijs kan verbinden met de praktijk, bijvoorbeeld door stages.

Johan Lievaart vertelt verder: “Bedrijven hebben baat bij goed opgeleid personeel en voor het Vakcollege zijn stages bij bedrijven een onmisbare schakel in het onderwijs. Wij werken daarom samen met ruim 100 Westlandse bedrijven in de bouw, de instalektro en metaaltechniek. Voor elk van deze drie branches is een samenwerking vastgelegd in een convenant. Samen streven we naar:

  • Mogelijk maken van voldoende stages voor leerlingen
  • Promoten van het onderwijs binnen de regio
  • Organiseren van docentenstages
  • Organiseren van bedrijfsbezoeken
  • Aanbieden van gastlessen door bedrijven

Bovendien ondersteunen de bedrijven de school in materiële zin door bijvoorbeeld het leveren van grondstoffen en/of materialen welke nodig zijn voor het aanleren van nieuwe technieken.”

Bijzonder aan het convenant is de organisatie. De deelnemende bedrijven hebben een actieve rol in het convenant. Vanuit het bedrijfsleven is er een bestuur opgericht, waarin medewerkers van de school participeren. De deelnemende bedrijven hebben in het convenant dus een sterke en initiërende rol. Bedrijven zorgen er zelf voor dat branchegenoten zich aansluiten bij het convenant.

Groei

Het Vakcollege groeit niet alleen door de convenanten, maar ook omdat het Vakcollege zelf een sterk profiel is. De website van ISW omschrijft de groei:

“Na jaren van lichte terugloop in leerlingaantal zien we nu weer een forse stijging. Volgend schooljaar hebben we waarschijnlijk zo’n 45 leerlingen meer in ons gebouw, het jaar daarop wordt dat zeker nog weer iets hoger. Onze inspanningen om het Vakcollege-concept uit te werken en goed over het voetlicht te brengen leveren nu resultaat op. Belangrijker is de tevredenheid van leerlingen over deze manier van werken. Je ziet dat ze beter in hun vel zitten, bewuster met hun toekomst bezig zijn en betere cijfers halen.”

Het ISW

De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) is een Westlandse school voor Voortgezet Onderwijs (VO). Het ISW heeft zeven vestigen in het Westland verspreid over de kernen: Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Monster en Poeldijk. Het ISW biedt onderwijs aan c.a. 4.500 leerlingen. Vastgoeddialoog heeft ISW begin 2015 ondersteund bij het opstellen van een huisvestingsvisie.

Vakcollege Hoge Woerd

Het Vakcollege heeft als doel praktisch talent (vakmanschap) bij jongeren te stimuleren. Het Vakcollege is landelijk in 2008 ontstaan als doorlopende leerlijn, waarbij VMBO Basis, VMBO Kader, MBO en bedrijven in een periode van zes jaar gezamenlijk jongeren opleiden naar MBO-niveau 2 of 3. Het Vakcollege kent twee richtingen: het ‘Vakcollege Techniek’ en het ‘Vakcollege Zorg’.

ISW is in 2012 gestart met het Vakcollege. Hoge Woerd is de locatie voor de bovenbouw van het Vakcollege. De school telt ongeveer 400 leerlingen. De onderbouw van het Vakcollege wordt verzorgd op de locaties Lage Woerd (Naaldwijk), Irenestraat (Poeldijk) en Sweelincklaan (’s-Gravenzande). Door de onderbouwlocaties op meerdere plaatsen aan te bieden is het onderwijs voor leerlingen dichter bij huis.

Het Vakcollege Hoge Woerd wijkt af van het landelijk concept:

  • Er is naast Techniek en Zorg & Welzijn een derde richting, ‘Vakcollege Economie’.
  • Leerlingen kiezen pas in het derde jaar een richting (maar volgen wel volop praktisch onderwijs in alle drie richtingen vanaf klas 1).
  • Het ISW biedt zelf geen MBO aan, maar werkt nauw samen met ROC’s in de regio.
[1]  Voor meer informatie zie: http://iswconvenanten.nl/