Een haalbaarheidsonderzoek helpt bij het maken van een objectieve keuze. Het analyseert of een project binnen de gestelde voorwaarden te realiseren is. Een haalbaarheidsonderzoek weegt ook vaak verschillende scenario’s tegen elkaar af. De opties worden met een massastudie ruimtelijk verbeeld, wat inzicht geeft in de ruimtelijke en visuele gevolgen voor een locatie. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen in een programma van eisen. Bij VastgoedDialoog kunnen wij een haalbaarheidsonderzoek voor u uitvoeren en u daarmee een realistische kijk op de haalbaarheid van uw project bieden.

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor u middels een haalbaarheidsonderzoek

In de beginfase van een project zijn er vaak veel vragen: ‘Is er draagvlak voor dit plan … willen de betrokken partijen dit wel? Levert het plan op wat we willen? Is het plan niet te duur? Hoeveel ruimte heb ik nodig, past het op de kavel, mag ik dit wel bouwen (RO)? Welke alternatieven zijn er? Is dit de optimale keuze?’ Bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek houdt VastgoedDialoog daarom rekening met de volgende punten:

  • Kosten;
  • Tijd;
  • Kwaliteit;
  • Ruimte / bestemmingsplan;
  • Draagvlak bij de betrokken partijen.

In ons haalbaarheidsonderzoek houden wij rekening met deze factoren. Wij zullen verschillende scenario’s tegenover elkaar zetten om zo tot de beste oplossing te komen. Daarbij gaan wij zo onafhankelijk en objectief mogelijk te werk. Het kan het echter gebeuren dat uit de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het project niet binnen de gestelde randvoorwaarden kan worden gerealiseerd. In dat geval zullen wij op zoek gaan naar het beste alternatief en met een voorstel komen voor een realistisch plan. Voor deze en onze andere diensten kunt u contact met ons opnemen door te bellen met 010-4774593.

Neem gerust contact op

Velden met * zijn verplicht