Hoe gaan gemeenten om met thema’s als krimp en duurzaamheid? Wilt u als gemeente maatschappelijk vastgoed optimaliseren? Bent u van plan om samen met onderwijs, kinderopvang sport of zorginstelling een (strategisch en integraal) huisvestingsplan op te stellen? Moet de haalbaarheid van een project worden onderzocht?

Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor de vitaliteit van een gemeenschap. Ze huisvesten o.a. scholen, kinderopvang, sportverenigingen en  zorginstellingen. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om goede maatschappelijke voorzieningen te waarborgen en om gemeenschapsgeld efficiënt in te zetten. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn huisvestingsplannen met visie nodig, inclusief praktische en betaalbare oplossingen. Dat vraagt om grondig onderzoek, inzicht en kennis.

Aanpak & Dialoog

Wij helpen gemeenten met huisvestingsvraagstukken. Dat varieert van vraagstukken over één gebouw of locatie tot strategisch huisvestingsbeleid voor de gehele gebouwenvoorraad. Onze kwaliteiten liggen in onze gestructureerde werkwijze, onze flexibele manier van werken en onze ruime ervaring met processen en maatschappelijk vastgoed.

Voor elk vraagstuk geldt dat wij samen met betrokkenen een visie formuleren en een grondige analyse maken van de bestaande en toekomstige situatie. De visie en analyse vertalen we samen met betrokkenen naar praktische en betaalbare oplossingen. Daarbij hanteren we een procesmatige aanpak gericht op draagvlakcreatie.

Ervaring met gemeenten

Wij werken voor diverse gemeenten. Hierbij een aantal voorbeelden:

  1. Voor de gemeente Sliedrecht hebben wij recentelijk een integraal accommodatiebeleid opgesteld. [klik hier]
  2. Voor de gemeente Westland hebben wij een integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs opgesteld. Dit IHP verwoordt de plannen van de gemeente en de scholen voor de onderwijshuisvesting de komende jaren. [klik hier]
  3. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de nieuwbouw van een sporthal. [klik hier]
  4. Voor de nieuwbouw van de SO-scholen en zorgpartners van de Vosheuvel in Amersfoort hebben wij een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. In dit nieuwe gebouw willen de Emmaschool, de Van Voorthuysenschool, ’s Heeren Loo en Amerpoort intensief gaan samenwerken. [klik hier]