Wilt u als gemeente, school of vereniging een nieuwe accommodatie realiseren voor sport? Wilt u een integrale visie op sportvoorzieningen ontwikkelen. Zijn er uitdagingen ten aanzien van beheer, dubbelgebruik en gezamenlijke exploitatie. Is het aanbod aan voorzieningen verouder of niet meer functioneel?

Goede sportaccommodaties hebben een grote meerwaarde voor de sportbeleving. Hoewel het maatschappelijk rendement niet ter discussie staat, zijn de huisvestingsvraagstukken uitdagend. Veel verschillende partijen hebben een belang bij een sportaccommodatie. Er zijn raakvlakken met onderwijs, zorg en welzijn.

Aanpak & Dialoog

Wij helpen gemeenten, scholen en sportverenigingen bij huisvestingsvraagstukken. Wij onderzoeken samen met u de haalbaarheid en de inventariseren de behoeften, wensen en eisen voor sportaccommodaties. Dat doen we door het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van Programma’s van Eisen. Een goede balans tussen functionaliteit, exploitatie en beheer staat daarbij centraal. Daarnaast helpen we gemeente bij het opstellen van een integraal beleid voor sportaccommodaties.

Ervaring met sport

Wij hebben recentelijk voor de Scholengroep Spinoza een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuwe sporthal Voor meer informatie over dit traject [klikt hier].