Het Programma van Eisen (PvE) zorgt ervoor dat een nieuw te ontwerpen gebouw beantwoordt aan de verwachtingen van de organisatie: van toekomstbestendige onderwijsvisie tot het aantal stopcontacten per ruimte. Een PvE zorgt voor een zorgvuldige planontwikkeling en een goede opdrachtformulering voor de architect. Professionalisering hiervan is dé uitdaging voor de komende jaren, zeker als schoolbesturen willen doordecentraliseren (i.e. daar waar gemeenten de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting overdragen aan het schoolbestuur). Het grote voordeel van een aparte programma-van-eisen-fase is dat expliciet aandacht wordt besteed aan het helder formuleren van de eisen, zonder direct in oplossingen te denken. Ter indicatie: het voorbereidingsproces van een (brede) school duurt gemiddeld zeven jaar.

Inhoudsopgave